Debatt: Sverige måste vara fritt från kärnvapen

I sin ledartext den 16 maj menar Kajsa Kettil att frågan om kärnvapen på svenskt territorium borde vara utagerad. Vi håller inte med.

I Belgien på 1960-talet försäkrade utrikesministern parlamentet att regeringen aldrig skulle tillåta utplacering av kärnvapen och att de därför inte behövde lagstifta om detta. Kort därefter ingick regeringen i hemlighet ett avtal med USA om att placera ut kärnvapen på belgiskt territorium. De är kvar i Belgien än i dag.

Alla fem länder som i dag har amerikanska kärnvapen på sina territorier har avtalat detta i hemlighet. Det finns inga officiella dokument, föregicks inte av någon parlamentarisk debatt och inget av länderna erkänner officiellt att de har kärnvapen på sitt territorium, det är en dåligt bevarad hemlighet. Det är skrämmande exempel som vi inte vill se hända i Sverige.

Läs hela debattartikeln i Borås Tidning.