Press: Regeringen fortsätter att hålla dörren öppen för kärnvapen i Sverige

Imorgon röstar Riksdagen om DCA-avtalet med USA. Men förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium saknas fortfarande.

— Det är uppenbart att regeringen inte vill stänga dörren för kärnvapen i Sverige, mot svenska folkets önskan. Det öppnar för att göra Sverige till en direkt måltavla för en kärnvapenattack med katastrofala följder. Det är inte att ta ansvar och att sätta sina medborgares säkerhet främst, säger Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Enligt en Novusundersökning som Svenska Läkare mot Kärnvapen genomförde i december vill 66% av svenska folket att Riksdagen antar en lag eller policy som tydligt förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. Endast 18% anser att det inte är nödvändigt.

I torsdags hänvisade Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist till utskottsbetänkandet om DCA, där S fått in en skrivning om Icke-spridningsavtalet, vilket han menar ”dödar diskussionen” om kärnvapen på svenskt territorium. Det stämmer inte.

— Antingen är Socialdemokraterna naiva eller så har de blivit förda bakom ljuset. Regeringspartiernas ståndpunkt har överhuvudtaget inte förändrats sedan ”uppgörelsen” i utskottet. Den betyder uppenbarligen ingenting, säger Josefin Lind.

Redan samma dag som Hultqvist uttalade sig öppnade Joar Forsell, Liberalernas utrikespolitiska talesperson och suppleant i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, för kärnvapen på svenskt territorium:  ”Ja, men det är klart att det finns ett scenario där det skulle kunna vara aktuellt och då måste vi ha den debatten då” sa han i Studio Ett.

Efter det har även försvarsminister Pål Jonson i såväl SVT:s Agenda (16/6) som i P1 Morgon (17/6) tydligt öppnat för kärnvapen i Sverige. I P1 Morgon säger han att ”om det skulle finnas skäl att vidta andra åtgärder i händelse av höjd beredskap eller krig för att säkra Sveriges säkerhet, det vill jag inte spekulera i” och ”Om vi skulle hamna i krig så kan det finnas skäl att göra andra överväganden kopplat till det här.” Han hänvisar fortsatt till skrivningen i propositionen där det står att det inte finns några skäl för kärnvapen i Sverige i fredstid.

— Problemet är inte att en stat kan påtvinga Sverige någonting, för det kan den inte. Problemet är att vi fortfarande inte kan lita på att den svenska regeringen håller Sverige kärnvapenfritt, i såväl i kris som i krig. Men det är inte heller tydligt att det gäller i fredstid då skrivningen säger att det i dagsläget inte finns skäl för kärnvapen i Sverige i fredstid. Men de skälen kan förändras imorgon, om ett år eller om fem år. Det är en otydlig och osäker politik, säger Josefin Lind.

Pål Jonson hänvisar i P1 till att skrivningen om särskilda vapen i avtalet inte heller tar upp klustervapen eller landminor. Det visar på antingen okunskap eller vilseledning. Sverige är part i båda de internationella avtalen som förbjuder klustervapen och landminor. Sverige skulle i de fallen därmed bryta mot internationell rätt. Dessa vapen hamnar således under Sveriges ”internationella förpliktelser” i avtalet. Sverige har däremot valt att inte gå med i FN:s kärnvapenförbud som trädde i kraft år 2021 så de legala kraven på kärnvapen i Sverige är betydligt mer oklara och omtvistade.

— Om Sverige hade varit part i FN:s kärnvapenförbud hade skrivningen räckt, nu är så inte fallet. Icke-spridningsavtalet räcker inte heller, det visar både försvarsministerns uttalanden och de kärnvapen som USA har utplacerat, bortom politisk och offentlig debatt, i Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland. Riksdagen måste därför ta ansvar för vår säkerhet genom att anta en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium, säger Josefin Lind.

Kontakt
Josefin Lind
Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen
josefin.lind@slmk.org
073 – 803 05 07

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen
Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. Vi har tilldelats två Nobels fredspris, 2017 tillsammans med ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) och 1985 tillsammans med IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War). Föreningen grundades 1981 och har cirka 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar.