Debatt: Socialdemokraterna har ett ansvar att hålla massförstörelsevapnen ute

Som en garant för det svenska folket bör Socialdemokraterna driva att Sverige inför en nationell lagstiftning mot kärnvapen på svenskt territorium, samt att ett tydligt förbehåll mot kärnvapen skrivs in i DCA-avtalet. Vi skriver tillsammans med Svenska Freds i Rörelsen.

Den 18 juni röstar riksdagen om DCA-avtalet. Det militära samarbetsavtalet Defense Cooperation Agreement (DCA) ger USA obehindrad tillgång till 17 svenska militärbaser. Delar av baserna reserveras exklusivt för USA och de får rätt att lagra amerikanskt materiel i Sverige.

De amerikanska styrkorna ska föranmäla vilken typ av materiel de avser att förhandslagra, men Sverige har ingen rätt att verifiera vad som sedan förs in. DCA-avtalet är helt och hållet byggt på förtroende.

Läs hela debattartikeln på den socialdemokratiska plattformen Rörelsen.