Vi fördömer Rysslands kärnvapenövning

Vi nås idag med bestörtning av nyheten om att Ryssland avser öva med taktiska kärnvapen. En övning med taktiska kärnvapen signalerar att det finns vilja och beredskap att faktiskt använda massförstörelsevapen. Läs vårt uttalande.

Vi nås idag med bestörtning av nyheten om att Ryssland avser öva med taktiska kärnvapen. En övning med taktiska kärnvapen signalerar att det finns vilja och beredskap att faktiskt använda massförstörelsevapen.

Taktiska kärnvapen är inte små precisa bomber. De kan vara upp till hundra kiloton och konsekvenserna av användning av ett enda sådant kärnvapen skulle bli omedelbara och katastrofala. Om det detonerade över Stockholm skulle omedelbart ca 90 000 dö och en kvarts miljon skadas. Används ett kärnvapen finns det inget vi som läkare kan göra. Inget land eller organisation har, eller kan bygga en beredskap att ta hand om offren för ens ett enda kärnvapen.

I denna situation måste Sverige noga tänka igenom alla steg som ska tas för att inte ytterligare trappa upp hotbilden, riskerna och misstänksamheten.

Riksdagen får inte acceptera att hålla öppet för möjligheten att placera kärnvapen i Sverige. Blotta misstanken om kärnvapen i vårt land skulle ytterligare öka spänningen i vår del av världen och göra oss till primärt mål. Sverige måste ta sitt ansvar och visa att i Sverige, liksom i övriga Norden kommer inga kärnvapen placeras. Rysslands oacceptabla agerande får inte skrämma oss till att själva öppna för kärnvapen då detta faktiskt skulle öka hotet mot Sverige.

Enligt en Novusundersökning vi lät göra vid årsskiftet motsätter sig två tredjedelar av svenskarna kärnvapen i Sverige. Dagens ryska hot tydliggör vikten av att riksdagen nu fattar beslut om att inte låta några kärnvapen föras in på svenskt territorium.