EN BRISTANDE SÄKERHETSPOLITISK ANALYS

I fredags släpptes diplomaten Lars-Erik Lundins rapport, som han har skrivit på uppdrag av regeringen, sedan oktober 2017. Mycket av det som står i rapporten bygger på antaganden och spekulationer utan källhänvisning eller underbyggnad. Förutom att rapporten är väldigt lång (totalt 234 sidor inklusive bilagor och svensk samt engelsk sammanfattning) och till en del upprepande har Lundins utgångspunkt från början varit starkt kritisk till FN-konventionen. Läs vår analys här.