KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Vi välkomnar alla våra medlemmar på årsmöte!

När: 20 januari 2018
Tid: 14.00 – 15.00.

Plats: Göteborg. Vi återkommer med lokal inom kort.

Här hittar du all information du behöver inför årsmötet 2018.

Anmälan till årsmötet skickas till info[a]slmk.org

Vill du skicka in en motion? Motionsstopp är 3 veckor innan årsmötet, den 30 december. Skicka motionen till info[a]slmk.org.

Vi kommer inom kort att lägga upp alla relevanta dokument.

Stadgar uppdaterade 2017

Årsredovisning 160901-170831 (inklusive revisionsberättelse)

Valberedningens förslag till styrelse 2018

Ordförande: Andreas Tolf, Uppsala
Vice ordförande: Martin Tondel, Uppsala
Vice ordförande samt IPPNW Councillor: Åsa Lindström, Malmö
Sekreterare: Meit Krakau, Danderyd
Koordinator: Leonore Wide, Saltsjöbaden
Internationella kontakter: Gunnar Westberg, Göteborg

Övriga ledamöter:
Bengt Larsson, Hudiksvall
Birgitta Sahlström Kastlund, Lund
Christina Vigre Lundius, Perstorp

Studentrepresentant: David Victorin, Göteborg

Suppleanter:
Ann Marie Janson Lang, Stockholm
Gösta Alfvén, Stockholm
Jan Larsson, Uppsala
Johannes Eldblom, Göteborg
Wenjing Tao, Stockholm

Studentsuppleant: vakant

Revision:
Föreningsrevisor: Bengt Lindell, Kalmar
Föreningsrevisors suppleant: Kristina Olofsson, Hudiksvall
Auktoriserad revisor: Christina Gotting, Stockholm
Auktoriserad revisor, suppleant: Eva Stein, Allegretto Revision AB

Valberedningen har utgjorts av:
Carin Odhner, Stocksund (sammankallande)
Johannes Norberg, Skellefteå
Erik Wareborn, Malmö

Valberedning SLMK 2018