MAJORITETEN AV VÄRLDENS STATER BEKRÄFTAR ÅTER SITT STÖD FÖR FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Under första utskottet i FN:s generalförsamling som pågick i oktober bekräftade majoriteten av världens stater sitt stöd för FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, resolution L.24. 70 stater stod bakom resolutionen, 122 stater röstade ja till resolutionen, 41 stater röstade nej till resolutionen och 16 stater avstod från att rösta, däribland Sverige.

I resolutionen L.24 (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) står det bland annat:

  • Welcomes the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on 7 July 2017 and all 70 states that have signed, ratified or acceded to the treaty so far
  • Calls upon all States that have not yet done so to sign, ratify, accept, approve or accede to the Treaty at the earliest possible date
  • Calls upon those States in a position to do so to promote adherence to the Treaty through bilateral, subregional, regional and multilateral contacts, outreach and other means

 

Läs mer på ICANs hemsida.