SVERIGE BÖR ANSLUTA SIG TILL FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

Vi skriver tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, den att den bristfälliga rapporten av Lars-Erik Lundin om ett svensk tillträde till FN:s kärnvapenkonvention inte borde vara vägledande för regeringens beslut.

Vestmanlands Läns Tidning 14/2 – Sverige bör ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention
Värmlands Folkblad 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet
Västerbotten kuriren 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport missar målet med förbud!
Folkbladet 16/2 – Kärnvapenrapporten missar målet
Dalarnas Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör
Avesta Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör