Centerpartiets röst mot kärnvapen är saknad

Kärnvapenhotet i Europa ökar och arbetet för fred och säkerhet kommer bli viktigt inom EU framöver. Därför är vi oroade över Centerpartiets nya förslag som menar att framtiden för svensk industri hotas om Sverige går med i FN:s nya konvention mot kärnvapen. Partiets nya linje reser frågor om synen på svensk export, massförstörelsevapen och allas vår säkerhet.

Centerpartiet har spelat en viktig roll för att skärpa reglerna för Sveriges export i syfte att hindra vapenaffärer som kan leda till mänskligt lidande. Nu menar partiet att svensk industri hotas om vi förbjuder kärnvapen, ett massförstörelsevapen som är byggt för att utplåna städer och döda miljontals civila. Det är en oroväckande vändning. FN-konventionen handlar inte om den civila industrin eller forskningen, utan om kärnvapen.

Centerpartiet vill stoppa en svensk underskrift av FN:s nya konvention mot kärnvapen. Syftet med FN-konventionen är att stater inta ska bidra till massförstörelsevapen – något som Sverige och Centerpartiet borde kunna ställa sig bakom.

Centerpartiets motion reser frågor. Är Sverige idag inblandat i export eller i samarbeten kring utveckling av massförstörelsevapen? Känner Centerpartiet till sådana affärer eller samarbeten och är det i så fall något som partiet tycker är bra?

För några år sedan var Centerpartiet positiva till att kärnvapen, likt andra massförstörelsevapen skulle förbjudas genom en ny konvention, för att bygga fred och säkerhet i Europa. ”Ett ökat internationellt tryck på de länder som har massförstörelsevapnen är vad som behövs också i fråga om kärnvapen. I en tid då kärnvapenarsenaler förnyas krävs starka och tydliga röster för nedrustning från fler länder i Europa”, sa partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren i riksdagen 2014. År 2016 föreslog flera centerpartister, däribland Lundgren, att Norden ska vara en kärnvapenfri zon och att kärnvapen inte ska få finnas på svensk mark.

Men partiets linje har ändrats drastiskt. Vi har inte funnit några motioner, interpellationer eller frågor i riksdagen från Centerpartiet på senare tid om hur icke-spridningsavtalet och arbetet för nedrustning konkret kan stärkas. I årets utrikespolitiska riksdagsdebatt menade Centerpartiet att det ökade kärnvapenhotet i Europa medför att vi inte bör stödja FN:s konvention mot kärnvapen.

Centerpartiet har tidigare drivit en linje där nedrustning av kärnvapen inte ställs i konflikt med ett Natomedlemskap. Har den politiken ändrats?

När frågan nyligen debatterades i Stortinget sa Centerpartiets norska systerparti, Senterpartiet, att FN-konventionen är en positiv utveckling som inte behöver strida mot Norges medlemskap i Nato. De menar även att konventionen stärker icke-spridningsavtalet om kärnvapen (NPT). Enligt en Sifoundersökning på uppdrag av Olof Palmes Internationella Center 2018 vill 93 procent av Centerpartiets sympatisörer att Sverige ska skriva under FN-konventionen mot kärnvapen.

Massförstörelsevapen är ett hot både mot säkerheten i Europa och mot vår miljö. I Marianergraven i Stilla havet, världens djupaste noterade havsgrav, hittadeforskare nyligen radioaktivt kol från kärnvapentester under kalla kriget. Upptäckten säger mycket om hur illa vår miljö far av kärnvapen. Vi måste vända utvecklingen och öka pressen på kärnvapenländerna att mötas i förhandlingar innan kärnvapen används igen.

Det vore förödande för Sveriges röst om vi förklarar att vi inte tänker skriva under FN:s konvention mot kärnvapen på grund av vår industri. Det är som Karin Söder och Hans Blix skrev 2010: ”Vetenskapen har för första gången försett mänskligheten med medel till självförstörelse. Frågan är nu om vi har den kollektiva viljan och förmågan att stiga ut ur tillintetgörelsens skugga och förvandla visionen om en värld fri från kärnvapen till verklighet.”

Läs motionen här: Motion 2018/19:3100

Vill du läsa mer om Centerpartiets motion och vår kritik mot den? Läs fördjupning här.

Vi har listat flera remissvar som inkommit till den svenska utredningen, läs mer här.