Aktuellt

Regeringen låter Sverige bli måltavla för kärnvapen

I P1 Morgon idag, den 13 maj, pressas statsminister Ulf Kristersson om avsaknaden av förbud mot kärnvapen på svenskt territorium, något som övriga nordiska länder har. Statsministern menar att det redan är glasklart var Sverige står, att Sverige ensidigt deklarerat att kärnvapen inte kommer att utplaceras i fredstid. Men det stämmer inte.

Läs hela

Vi fördömer Rysslands kärnvapenövning

Vi nås idag med bestörtning av nyheten om att Ryssland avser öva med taktiska kärnvapen. En övning med taktiska kärnvapen signalerar att det finns vilja och beredskap att faktiskt använda massförstörelsevapen. Läs vårt uttalande.

Läs hela

Press: Lär dig mer och lär ut om kärnvapen 

Rysslands kärnvapenhot har gjort kärnvapenfrågan högaktuell och har väckt ett enormt behov av information om allt som rör kärnvapen. Därför har Svenska Läkare mot Kärnvapen tagit fram en uppdaterad lärarhandledning och studiematerial om kärnvapen som med bred kunskap hjälper dig som vill lära ut om kärnvapen. Materialet passar både för skolan och studiecirkeln. Läs pressmeddelandet här!

Läs hela

Medlemmar i media

Flera medlemmar har skickat in insändare till lokaltidningar som riktar sig till riksdagsledamöter och uppmanar dem att införa skriftliga garantier mot kärnvapen på svenskt territorium. Vill du också skriva en insändare i din lokaltidning? Kontakta info@slmk.org.

Läs hela

Debatt i SvD 8/3

Som nybliven medlem i Nato har vår regering nu ett extra stort ansvar att visa hur Sverige kan bidra aktivt till att verka för en värld utan kärnvapen. Våra respektive organisationer har länge arbetat för fred och nedrustning och har engagerat människor mot kärnvapen i flera generationer. Vi skriver på Svenska Dagbladet tillsammans med Greenpeace Sverige, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen.

Läs hela

Vi debatterar kärnvapen i Expressen

Mer kärnvapen i Europa kommer inte göra oss säkrare. Istället för att ta kärnvapenhot och dess risker på allvar och kräva eller påbörja nedrustning ser vi hur kärnvapenhot normaliseras. Allt fler pratar idag om kärnvapen som ett användbart vapen. Denna slags retorik förstärker riskerna att kärnvapen används genom att normalisera idén och försvaga det decennier gamla tabut mot deras användning. Se debatten här! 

 

Läs hela