Pressmeddelande: Kärnvapenhotet är mer överhängande är någonsin

Domedagsklockan närmar sig midnatt, den symboliska klockan, som presenterades idag, står nu på 90 sekunder till midnatt. Inte ens under kalla kriget när upprustningen var som värst var hotet om total förintelse så nära som nu. Forskarna på Bulletin of the Atomic Scientists har i över 75 år påvisat hur kärnvapenhotet och sedermera även klimathotet och oroväckande teknologi för mänskligheten allt närmare undergången. Sverige och övriga stater måste ta varningen på allvar och agera.

-Kärnvapnen, bredvid klimathotet är vår tids största hot mot mänskligheten. Vi oroas över det uttalande som Försvarsmaktens försvarsstabschef Michael Claesson gjorde i helgen om att det svenska försvaret både har kunskap och förmåga att hantera konsekvenserna av kärnvapenkrigföring. Om ett kärnvapen används mot en stad skulle den situation som uppstod bli så katastrofal att det inte finns något för oss som läkare att göra, säger Vendela Englund Burnett, specialistläkare i allmänmedicin och ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

2022 var året då kärnvapenhotet ökade markant i och med Rysslands olagliga invasion av Ukraina. Skulle kärnvapen användas skulle konsekvenserna bli katastrofala.

-Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen har i över 40 år arbetat med att genom information om de medicinska konsekvenserna av kärnvapen påvisa det akuta i att alla kärnvapen måste avskaffas och den svenska regeringen måste skyndsamt ta alla möjligheter den har att verka för detta mål, fortsätter Vendela Englund Burnett, specialistläkare i allmänmedicin och ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

När Sverige träder in i Nato avser regeringen att acceptera alla Natos kärnvapendoktriner och fullt ut delta i alla Natos aktiviteter. Sverige kommer även att bli en måltavla för kärnvapen. Det finns en lösning, FN:s konvention om förbud mot kärnvapen samlar stater som vill arbeta för en värld utan kärnvapen, men Sveriges signatur och deltagande saknas fortfarande. Vi uppmuntrar Sveriges regering och riksdag att skyndsamt signera och ratificera konventionen och på så sätt stärka Sveriges hållning i den allvarsamma situation som vi ser idag.