Aktuellt

Nedräkningen har börjat för NPT:s översynskonferens

Översynskonferensen av icke-spridningsavtalet, som var planerad att äga rum i maj 2020, är nu planerad att äga rum i augusti i år. Som om icke-spridningsavtalet inte hade tillräckligt med utmaningar redan förut (ni kan läsa mer om det i Läkare mot Kärnvapen nummer 156) så har mycket hänt sedan 2020; en pandemi, ett krig i Europa och en svensk Natoansökan. Även FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har trätt ikraft och har vid den planerade översynskonferensen av icke-spridningsavtalet haft sitt första statspartsmöte. Denna konvention som i grunden har förändrat spelplanen för nedrustningen.

Läs hela

Uttalande: Sverige måste ställa krav på kärnvapenfrihet i Nato

Idag samlas Natos ledare i Madrid, Spanien för att diskutera Natos strategiska riktning inför det kommande decenniet. Detta är det första toppmötet sedan Sverige (och Finland) ansökte om medlemskap. Regeringen har uttryckt att de som medlem ska åta sig helheten i Washingtonfördraget, inklusive Natos doktriner, men säger att det inte ska utplaceras kärnvapen på svensk mark. Vi menar att det inte är tillräckligt och kräver att Sverige gör mer för att bibehålla vår kärnvapenfrihet.

Läs hela

Hiroshimadagen 2022

Lördagen den 6 augusti äger Hiroshimadagen rum, det är dagen då vi uppmärksammar atombombningarna av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki 1945.

Läs hela

Blogg: Stater aktiverar steg för en kärnvapenfri värld

Tredje och sista dagen av statspartmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har just avslutats. Den österrikiska ambassadören Alexander Kmentt som var ordförande för mötet avslutade med att konstatera att statsparterna har åstadkommit något verkligt historiskt: ”Vi har antagit en kraftfull och tydlig deklaration om att vi inte accepterar status quo och att vi inte accepterar det damoklessvärd som vilar ovanför oss”. Nu startar det riktiga arbetet.

Läs hela

Pressmeddelande: Historiskt FN-möte banar ny väg för kärnvapennedrustning

Idag avslutades det historiska första FN-mötet om kärnvapenförbud, där över 80 länder nu påbörjat arbetet med att förverkliga konventionen. Mötet stakade ut en tydlig väg framåt för kärnvapennedrustning, där FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är ett viktigt verktyg för att minska riskerna för kärnvapenkrig.

Läs hela

Uttalande: Sveriges första anförande var under all kritik

Andra dagen av statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har inletts. Staternas generella anföranden fortsätter från gårdagen och idag har Sverige talat. Sverige som inte är en statspart utan är observatör på detta möte har rätt att tala, efter alla statsparter.

Läs hela
1 2 3 42