Aktuellt

Artikel: Medicinska konsekvenser av kärnvapenanvändning

Artikel i SFAI-tidningen, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård volym 28. nummer 3, augusti 2022, av Benny Petersson och Jan Larsson.

När den första atombomben som använts i krig detonerade, över staden Hiroshima i Japan 1945, dog uppskattningsvis mellan 90 000 och 120 000 människor inom loppet av några dagar. Av stadens ca 300 läkare dog 270 i anslutning till explosionen eller strax därefter. Sjukhus och infrastruktur nödvändig för sjukvård förstördes. Kärnvapens förstörelsekraft är enorm och bomben över Hiroshima var förhållandevis liten – ca 15 kilo- ton – jämfört med dagens kärnvapen. Hur skulle svensk sjukvård fungera efter en kärnvapenexplosion?

Läs hela

Insändare: Svensk nedrustningspolitik allt mer urholkad

Just nu möts världens stater vid FN i New York för översyn av icke-spridningsavtalet om kärnvapen. Igår, 22 augusti, stod 145 länder bakom ett uttalande om kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser. Men inte Sverige. Uttalandet är en viktig markering mot den pågående kapprustningen och det ökade hotet om kärnvapenanvändning som inte minst kommer från ryskt håll.

Läs hela

Ny forskning: Ett regionalt kärnvapenkrig får globala följder

Ny forskning visar att även ett ”begränsat kärnvapenkrig” skulle få katastrofala följder. International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, har sammanfattat den senaste forskningen, som visar att ett så kallat ”begränsat” eller ”regionalt” kärnvapenkrig varken skulle vara begränsat eller regionalt i sina följder. Tvärtom, det skulle det leda till global hungersnöd och svält. I själva verket skulle det vara mycket värre situation än vi trodde för några år sedan.

Läs hela

Uttalande: Läkare kräver stopp för attacker mot kärnanläggningar

International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, vädjar till alla länder som skrivit på Icke-spridningsavtalet, NPT, att kräva förbud mot och stopp på alla attacker och hot mot alla kärntekniska anläggningar, samt kräva att IAEA ges fullt tillträde till alla anläggningar.

Läs hela

Upprop: Stoppa svenskt stöd till kärnvapen!

Nytt upprop! Vi uppmanar alla riksdagspartier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Vi accepterar inte att Sverige går med på att godta kärnvapen och sätter vår framtid på spel.

Läs hela

Anita Goldman får årets anti-atombomsdiplom

Författaren och journalisten Anita Goldman tilldelas Svenska Läkare mot Kärnvapens anti-atombombsdiplom 2022 för att i många år ha varit en stark röst mot kärnvapen i samhällsdebatten. Diplomet delas ut på Hiroshimadagen den 6 augusti.

Läs hela
1 3 4 5 6 7 47