Aktuellt

Press: Ryssland lämnar provstoppsavtalet

Ryska Duman har röstat igenom ett förslag om att dra tillbaka sin ratificering av det fullständiga provstoppsavtalet (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). Nu har även president Putin signerat en ny lag som gör det möjligt för landet att genomföra nya prov av sin kärnvapenarsenal. Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer agerandet och uppmanar Ryssland att genast åter ansluta sig till avtalet.

Läs hela

Press: Är Natos artikel 5 en garant eller skyldighet?

Sveriges ansökan till Nato innebär en historisk förändring då Sverige, som har en lång tradition av stark opinion och arbete mot kärnvapen, ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin. En ny delrapport från Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen förklarar Natos uppbyggnad och styrning, samt vad det kan innebära för Sverige. Nu släpper vi en delrapport som syftar till att bidra med kunskap och information om hur Nato är uppbyggt. Läs mer här!

Läs hela

Blogg: Regeringens arbete för nedrustning duger inte!

Idag är det FN:s internationella dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Denna dag hade vi önskat inte skulle behövt finnas men har blivit viktigare än någonsin bara det senaste året. I dessa tider då kärnvapenhotet har ökat markant har Sverige istället för att ta avstånd från kärnvapen och stärka nedrustningsarbetet uttalat stöd för Natos kärnvapenhot och att så länge det finns kärnvapen ska Nato vara en kärnvapenallians.

Läs hela

Article: Lack of representation led to new engagement

There is growing interest in nuclear weapons and disarmament. We spoke to Uzo Ohanyere, one of the founders of the African organization Nyuklia Eureka. This article was first published in Swedish in our member journal number 172, September 2023.

Läs hela

Göteborg: Bokmässan 28/9 – 1/10

Kom och träffa oss på Bokmässan i Göteborg 28 september till 1 oktober! Vi kommer att ha en monter vid Globala torget och anordna ett seminarium den 29 september. Läs mer här!

Läs hela
1 3 4 5 6 7 54