Aktuellt

Press: Framgångar i FN för en kärnvapenfri värld

Nyss avslutades FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte på FN i New York. Staterna har antagit en politisk deklaration och en rapport för framsteg för en värld utan kärnvapen. Vi i Läkare mot Kärnvapen har däremot varit på plats på FN under veckan och följt förhandlingarna.

Läs hela

IPPNW:s uttalande på TPNW:s andra statspartsmöte

Vid FN:s konvention om förbud mot kärnvapens andra statspartsmöte som pågår på FN i New York höll den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), ett anförande under den allmänna debatten om den moraliska och yrkesmässiga skyldigheten att kräva och arbeta för en framtid utan kärnvapen.

Läs hela

Press: Sverige ignorerar samtal om kärnvapennedrustning

FN bjuder in världens stater för att sätta kärnvapennedrustningen och ambitionen om en kärnvapenfri värld högst upp på agendan. Idag, måndag 27 november, börjar kärnvapenförbudets andra statspartsmöte och för första gången någonsin står Sverige utanför multilaterala diskussioner om kärnvapennedrustning. Läs vårt pressmeddelande.

Läs hela

Blogg: Sveriges bänk är tom när stater diskuterar nedrustning

Om bara några dagar samlas medlemsstaterna till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen på FN i New York för konventionens andra statspartsmöte. Sverige har nu meddelat att de inte kommer att observera mötet såsom de gjorde på förra årets möte. Detta kan inte annat än ses som ytterligare ett steg i nedmonteringen av nedrustningspolitiken. Sveriges beslut är under all kritik. För första gången någonsin står Sverige utanför multilaterala diskussioner om kärnvapennedrustning och det rimmar illa med regeringens uttalande om att Sverige även som Natoland kan arbeta för kärnvapennedrustning.

Läs hela

Press: Ryssland lämnar provstoppsavtalet

Ryska Duman har röstat igenom ett förslag om att dra tillbaka sin ratificering av det fullständiga provstoppsavtalet (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). Nu har även president Putin signerat en ny lag som gör det möjligt för landet att genomföra nya prov av sin kärnvapenarsenal. Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer agerandet och uppmanar Ryssland att genast åter ansluta sig till avtalet.

Läs hela